ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଛୁଆ

ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଛୁଆ

ପ୍ରିଜମ୍ ନ୍ୟୁଜ ବ୍ୟୁରୋ: ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରସବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ | ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ | ମଣିଷର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସିବା, ତା’ପରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ଠିଆ ହେବା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ।
ଅଧିକାଂଶ ହାତୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ | ହଁ, ଏହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାତୀ ପ୍ରସବ କରିବା ପରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହାତୀଟିର ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଡେଭିଡ ଜିଙ୍ଗ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି |

0 Comments

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: